Personvern


Retningslinjer for personvern

Dine personopplysninger håndteres på en sikker måte. Følgende gjøres:

Personopplysninger

Når du handler, trenger vi ditt navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov. Informasjonen lagres i forbindelse med regnskapsføring og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke. 

Ditt navn og din postadresse vil bli oppgitt til vår leverandør, som står for produksjon og frakt. Utover dette, vil ikke dine personlige opplysninger bli overført til noen annen tredjepart.

Sikkerhet

Informasjon du fyller inn når du skal handle, er beskyttet. Foenixmedia.com har et SSL-sertifikat, som står for Secure Sockets Layer og betyr at dataene som sendes mellom en brukermaskin (deg) og tjenermaskin (server/nettsted) er kryptert. Dette gjøres for at andre skal ikke skal kunne snappe opp og lese dataene som sendes mellom brukermaskinen og tjenermaskinen, gjennom å sette opp lytteposter eller tappe datalinjene.